Adresser


Kjell Pedersen Entreprise A/S
Tømrer- og snedkerfirma

Generatorvej 25
2860 Søborg
Denmark

info@kjell-p.dk
faktura@kjell-p.dk

CVR: 6671 2117
Tlf: 3670 2726
Fax: 3670 3459

Frederik Pedersen

Tømrermester & direktør
fp@kjell-p.dk | 2022 3726

Henrik Wulff

Byggeleder
hw@kjell-p.dk | 4013 2726

Kjell Pedersen

Tømrermester & bestyrelsesformand
kp@kjell-p.dk | 4032 2726

Nikolaj Kiilerich-Pedersen

Økonomi, IT & administration
np@kjell-p.dk | 3670 2726

Rasmus Ludvigsen

Byggeleder
rl@kjell-p.dk | 4045 2726

Søren Romvig Nielsen

Værkstedschef
info@kjell-p.dk | 6122 6610