Fasangården

Bindingsværks arbejder på Fasangården fra 1682


Fasangården byder på masser af bindingsværksarbejder i staldbygningen.
I tagkonstruktionen på både hovedhus og staldbygning repareres samtlige spær- og bjælkeender samtidig med at hele remmen udskiftes.