Trekroner Søfort

Hver morgen sejler vi på arbejde for at restaurere fortets vinduer.


Da staten købte Trekroner i 1984 henlå den kunstige ø og bygningerne i dybt forfald, og et stort restaureringsprojekt blev igangsat. Først og fremmest blev de ydre beklædningsmure istandsat, og øens oprindelige profil blev genskabt. De røde bygninger blev restaureret, og der foregår stadig løbende istandsættelser og vedligeholdelse.