NØGLETAL

Grundlagt: 1977
Ejerforhold: Aktieselskab
Bankforbindelse: Danske Bank

Medarbejdere: 30-35
2 Tømrermestre
2 Byggeledere
1 Økonomi & Adm.
5 Lærlinge
5 Snedkere
17 Tømrere

Gennemsnitsalder: 40,8 år
Gennemsnitsanciennitet: 8,97 år
Soliditetsgrad: >70%

>> Yderligere information

BESTYRELSEN

Kjell Pedersen, Fmd.
Frederik Pedersen, Direktør
Nikolaj Kiilerich-Pedersen, Regnskab

REVISION & ADVOKAT

Deloitte
Viltoft

VÆRDIER

Kvalitet, gennemsigtighed og
dedikation.

DANSK BYGGERI

Byg Garantiordning er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere.

TRYG GARANTI

Ved garantistillelse benytter vi Tryg Garanti. Rammebeløb: 10mio. kr.

BYGNINGSBEVARNG RAADVAD

Et videncenter for håndværk og bygningsbevaring, hvor vi underviser i tømrer- og snedkerrestaurering.

NETVÆRK FOR BINDINGSVÆRK

Erfaringsdeling og adgang til ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk.