Vedligehold af Kronborg

KPE A/S har indgået en aftale med Slots- og Kulturstyrelsen om den indvendige vedligehold af Slottet i perioden 2017-2019.


Kvalitet og høj faglighed
Kronborg Slot og Fæstning er et væsentligt værk i vores danske kulturarv og stiller store krav til restaureringsteknikker og vores håndværkeres faglighed” siger ansvarlig byggeleder Henrik Wulff.

Professionel og effektiv byggeledelse
Kronborg er et fredet fortidsminde og udpeget som UNESCO Verdensarv. Stedet udgør således en stor turistattraktion og har dagligt mange besøgende fra ind- og udland. Byggesagen foregår på selve Slottet hvilket kræver hensyntagen til de besøgende gæster og ikke mindst de historiske inventardele.

Kjell Pedersen Entreprise A/S har stor erfaring med opgaver hvor særlige driftsforhold stiller høje krav til en professionel og effektiv byggeledelse.

Lignende projekter:
- Rosenborg, restaurering af vinduer og sandstensindfatninger
- Christiansborg, vedligehold og ombygning for FT & STM